Айыл Өкмөтү

Айыл Өкмөттүн аппараты

Айыл өкмөтүнүн башчысынын аты жөнү —  Кылжыров Эсенбек Токонович

Дареги

Нарын областы, Нарын району, Эмгекчил

Почталык индекси                                                              722928

Байланыш телефону                                                           6-02-88

Электрондук дареги                                                            emgekchil-ao@mail.ru

Картасы

Комментирование запрещено